Restorative Yoga Workshop

Rest and Restore. Gi deg selv en gave.

  • Startet 18. jun.
  • 450 norske kroner
  • Kosha Yoga Shala i Porgrunn

Tjenestebeskrivelse

Jeg har tatt en videreutdanning i Restorative Yoga fra Judith Hansen Lasater. I restorative yoga hviler du i "supported" yoga stillinger og fokuserer på pusten. Dette er utrolig fint for alle mennesker og for gravide. Om du erfarer uttmattelse, fibromyologi, kroniskstress, angst og depression. Fokusen her er "letting in". Restorativ yoga får du gjennom støttede yogastillinger gi kroppen og sinnet ditt den dypeste hvile. I ulike hvilestillinger/yogastillinger inviterer vi inn kroppens iboende evne til å helbrede seg selv. Hvile og teknikker for egenkjærlighet er en av de største gavene du kan gi deg selv og verden. I stedet for å styrke musklene, som i dynamisk yoga, er hensikten med Restorativ yoga å la musklene og bindevevet rundt musklene komme i posisjoner der kroppen oppnår en dyp hvile. Restorativ yoga er derfor en helt rolig yogaform. For at musklene og bindevevet skal være mest mulig tilgjengelig for avspenning og hvile bruker vi en del utstyr for å avl